نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/27
09:45
۲۷۰ عرضه اولیه #ثامید بوده ۲۴۰ داره میفروش 😂

۲۷۰ عرضه اولیه #ثامید بوده ۲۴۰ داره میفروش 😂


انتهای خبر

0
0