مهدی راد
1400/03/02
12:14
آخی وبملت رو اصلا نذاشتن مچ بشه رفتار سلیقه ای اگه این نیست چیه پس؟ وبملت خونش رنگین تر از بقیه سهامه یا سهامداراش خون دیگری در رگ هاشون جریان دا...

آخی وبملت رو اصلا نذاشتن مچ بشهرفتار سلیقه ای اگه این نیست چیه پس؟وبملت خونش رنگین تر از بقیه سهامه یا سهامداراش خون دیگری در رگ هاشون جریان داره که از ما بهترون هستند؟چرا یک دفعه اردرها حذف شد؟با این مسائل ما به چی اعتماد کنیم؟ ناظر هر کاری دلش بخواد میکنه!انتهای خبر

0
0