بورس۲۴
1401/03/02
10:12
«ثاخت» ۸ ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۶ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

«ثاخت» 8 ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۶ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. هم چنین در اردیبهشت ماه درآمد این شرکت ۷ میلیارد تومان بود.

ثاخت
ثاخت
انتهای خبر

0
0