کارگزاری سهام بارز
1402/07/05
11:14
#دتولید #ماهانه 📍 رشد 28 درصدی درآمد نسبت به ماه قبل در حالی محقق شده است که درآمد شهریور ماه نسبت به میانگین ماهانه درآمدی افزایش 49 درصدی را رقم...

#دتولید #ماهانه📍 رشد ۲۸ درصدی درآمد نسبت به ماه قبل در حالی محقق شده است که درآمد شهریور ماه نسبت به میانگین ماهانه درآمدی افزایش ۴۹ درصدی را رقم زده است.📍متوسط درآمد ماهانه امسال نسبت به سال قبل رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.انتهای خبر

0
0