کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/06
07:01
#تاپیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - تاپیکو در تاریخ 5 تیر 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفو...

#تاپیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - تاپیکو در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۴۸,۱۲۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۳۷,۰۵۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس - پتروشیمی مارون - پتروشیمی نوری و پتروشیمی فن آورانپرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶۹,۵۶۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۶,۸۱۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاپیکو ۲۶,۵۹۷ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۰ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0