کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
13:24
👆👈#وسکاب #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 6,000,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 6,000,000,000,000...

👆👈#وسکاب #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۰/۰۳/۰۲مشاهده ا طلاعیه کانال ا فزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️


اتصال به پروکسی تمام نت ها اتصال به پروکسی

انتهای خبر

0
0