کدال۳۶۰
1402/08/07
16:45
#کحافظ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/07/30 ▪️ شرکت کاشی و سرامیک حافظ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 معادل 1,408,887 میلی...

#کحافظ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰▪️ شرکت کاشی و سرامیک حافظ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ معادل ۱,۴۰۸,۸۸۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۳٪ افزایش داشته است.▪️«کحافظ» با سرمایه ثبت شده ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۹,۵۵۷,۳۱۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۱۵:۳۲ (۱۰۹۹۰۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0