بتاسهم
1400/12/25
12:05
#ثاخت در اسفند با درامد 130 میلیارد ریالی به عدد 185 میلیارد ریال در 6 ماهه رسیده است

#ثاخت در اسفند با درامد ۱۳۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۸۵ میلیارد ریال در ۶ ماهه رسیده است


انتهای خبر

0
0