نوآوران امین
1401/01/31
18:51
سیمان دورود(#سدور) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره ...

سیمان دورود(#سدور)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۴۶۹,۱۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۳۲,۰۱۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۳۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0