رمزارز نیوز
1401/06/30
11:45
آیا ریزش جدیدی در انتظار چین ‌لینک است؟

با تشکیل الگوی مثلث متقارن، لحظه‌ای تاریخی در نمودار چین لینک به وجود آمده است. قیمت با تشکیل الگوی مثلث… مطالعه مطلب ...

با تشکیل الگوی مثلث متقارن، لحظه‌ای تاریخی در نمودار چین لینک به وجود آمده است. قیمت با تشکیل الگوی مثلث متقارن پس از کاهش قیمت اخیر خود، نشان از احتمال ادامه حرکت نزولی دارد. در صورتی که قیمت بتواند با بریک‌دان، خارج از محدوده الگو تثبیت شده و در زیر حمایت حساس ۶ دلاری نوسان کند، می‌توان گفت که حرکت نزولی جدیدی در نمودار چین ‌لینک آغاز شده است. اما از سوی دیگر، در صورت بریک‌اوت و گذر قیمت از سد محکم مقاومت ۹ دلار و ۷۹ سنتی، می‌توان گفت که الگوی ریزشی به الگوی بازگشتی تغییر کرده و قیمت می‌تواند این محدوده را به منطقه تقاضا تبدیل کند.

LINKUSD
انتهای خبر

0
0