کدال۳۶۰
1401/02/28
18:04
#فروژ توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 161344/121 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائ...

#فروژ


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۳۴۴/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص علت تغییر سودآوری شرکت طبق صورتهای مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی مشابه به استحضار می رساند که دلایل مربوطه در نامه پیوست تقدیم حضور گردیده است . لذا لطفا نامه پیوست را ملاحظه نمائید.
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۸:۰۴:۵۰ (۸۸۳۱۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0