نوسانگیر بازار سرمایه
1399/08/28
10:06
✳️ #کفپارس تارگت حداقلی میان مدت 1900 تومان 📌 حجم معاملات 3 برابر میانگین حجم ماه 📌 حمایت معتبر 885 تومان و کف قیمت این سهم بعد از افزایش سرمایه...

✳️ #کفپارس تارگت حداقلی میان مدت ۱۹۰۰ تومان📌 حجم معاملات ۳ برابر میانگین حجم ماه


📌 حمایت معتبر ۸۸۵ تومان و کف قیمتاین سهم بعد از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی چون در بازار منفی بازگشایی شد به صف فروش ختم شد . در این قیمت ها بسیار ارزنده است . توصیه به بررسی توسط خودتون دارم✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0