کدال۳۶۰
1401/01/06
14:50
#شوینده #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از ...

#شوینده


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از معاملات واگذاری سهام ۲۴۷,۱۲۸ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ شوینده با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱,۷۹۱,۳۵۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۲۲۸٪ به مبلغ ۲۳,۷۹۶,۱۱۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۰۶ ۱۴:۵۰:۰۸ (۸۶۴۷۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0