کانال کدال
1400/03/03
21:17
📊 نماد: غصینو 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - خرید 40 درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب) منتهی به سال مالی 14...

📊 نماد : غصینو📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ۴۰ درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰🏭 شرکت: صنعتی مینو✍🏻 موضوع افشاء : سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ۴۰ درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب📋 شرح رویداد: خرید ۴۰ درصد از کل سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص) به مبلغ ۶۰۸ میلیارد ریال📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غصینو #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۹:۴۰:۳۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0