کانال کدال
1400/03/03
16:23
📊 نماد: قهکمت 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: قند هکمتان ✅ تمام درصد های گزارش شده...

📊 نماد : قهکمت📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : قند هکمتان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۵٪)


از مبلغ ۲,۵۴۶,۳۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۶۷,۷۳۷ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔽(-۱٪)


از مبلغ ۵۴۳,۵۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۵۳۵,۷۳۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۲٪)


تحقق سود ۱,۳۰۵ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۲۳٪)


علت افزایش: سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۸۶٪)


علت افزایش: سود سهام پرداختنی💠 جمع حقوق مالکانه: 🔽(-۱۰٪)🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(-۹۰٪)


علت افزایش: جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قهکمت #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۵:۰۸:۰۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0