کدال۳۶۰
1400/03/03
13:44
#چافست #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت افست طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 330,232 میلیون ریال از محصولا...

#چافست


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت افست طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۳۳۰,۲۳۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۱٪ کاهش داشته است.▪️«چافست» با سرمایه ثبت شده ۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۶۵۴,۳۲۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۳:۴۴:۵۲ (۷۵۰۲۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0