کانال کدال
1400/03/02
18:58
📊 نماد: اوان 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 🏭 شرکت: مبين وان کيش ✔️ دلایل اصلاح: قابل ذکر...

📊 نماد : اوان📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)🏭 شرکت : مبین وان کیش✔️ دلایل اصلاح: قابل ذکر است با توجه به تغییر در پیش بینی های برآورد درآمدی و بهای تمام شده شرکت ، لذا اصلاحیه مربوط به درامد و بهای تمام شده صورت پذیرفت✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۳۶٪)


از مبلغ ۱,۱۸۰,۷۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۰۷,۷۲۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۶۶٪)


از مبلغ ۱۱۷,۷۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۵,۳۴۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۶۶٪)


تحقق سود ۹۷۷ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۱۳+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۷٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۵۳٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(-۸٪)


علت کاهش : جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #اوان #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۷:۲۸:۴۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0