کارگزاری آبان
1401/02/24
07:29
📊#دکیمی اطلاعیه 1401/02/21 *صنعتی کیمیدارو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۲۵ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 118 درصد ا...

📊#دکیمی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*صنعتی کیمیدارو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۲۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0