کدال۳۶۰
1401/02/10
17:10
#سپرده #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/...

#سپرده


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۲۶۶,۵۱۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۷٪ افزایش داشته است.▪️«سپرده» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۶۶,۵۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۷:۱۰:۲۵ (۸۷۶۳۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0