بورس۲۴
1402/11/21
08:18
دلیل کاهش زیان «فماک» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در خصوص عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در خصوص عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ توضیح داد. فماک کاهش زیان ۹ ماهه را ناشی از عوامل ذیل دانست:


۱- افزایش مقدار و مبلغ فروش به میزان ۱۰۶ و ۱۴۳٪ نسبت به دوره مشابه قبل


۲- افزایش میانگین نرخ فروش به میزان ۱۸٪


۳- افزایش میزان تولید به میزان ۱۰۷٪ که موجب سرشکن شدن بخشی از هزینه های ثابت سربار تولید گردید و تا حدی موجب کاهش اثر افزایش بهای تمام شده با توجه به تورم حاکم شده است.


فماک
انتهای خبر

0
0