بورس۲۴
1401/03/03
18:05
مروری بر تغییرات پرتفوی «کروی» در اردیبهشت ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه معادن روی ایران گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

مروری بر تغییرات پرتفوی «کروی» در اردیبهشت ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه معادن روی ایران گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در اردیبهشت ماه از معاملات خود سودی کسب نکرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۹۸۸۵ میلیارد تومان رسید و ۱۵۸ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


کروی
انتهای خبر

0
0