کدال۳۶۰
1400/03/03
12:04
#کچاد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد 1400-03-03 12:04:48...

#کچاد


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۲:۰۴:۴۸ (۷۴۹۷۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0