کدال۳۶۰
1400/03/02
10:34
#غپینو خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتی پارس مینو 🔹 تاریخ جلسه: ساعت 10:00 مورخ 1400/03/01 14...

#غپینو


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنعتی پارس مینو🔹 تاریخ جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۰:۳۴:۴۸ (۷۴۹۱۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0