کدال۳۶۰
1401/04/01
12:43
#غشهد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/03/31 ▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 معادل 0 میلیون ریال از محصولات...

#غشهد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«غشهد» با سرمایه ثبت شده ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۴:۵۰ (۸۹۹۷۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0