کدال۳۶۰
1400/01/23
12:59
#کورزی معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري کشاورزي ايران - نماد: کورزي 1400-01-23 1...

#کورزی


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران - نماد: کورزی۱۴۰۰-۰۱-۲۳ ۱۲:۵۹:۴۶ (۷۳۵۵۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0