نوآوران امین
1400/03/04
00:45
پتروشیمی زاگرس (#زاگرس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۳.۹۳) درص...

پتروشیمی زاگرس (#زاگرس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۳.۹۳) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۹۷.۷۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۲۰۲.۵ درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0