کارگزاری آبان
1401/02/19
13:39
📊#قشکر اطلاعیه 1401/02/19 *شکر* 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ (۷۹) ريال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. ۱,۴۸۰ درصد کاهش زیان ...

📊#قشکر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*شکر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۷۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱,۴۸۰ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0