نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/02
10:27
#تنوین 740 بزن راحت تا 1000 شارپی خواهد رفت

#تنوین ۷۴۰ بزن راحت تا ۱۰۰۰ شارپی خواهد رفت


انتهای خبر

0
0