محسن حسنلو
1399/08/25
09:52
#پردیس 💢 سرمایه گذاری پردیس 💢 منتظر ورود نقدینگی در سهم هستیم @HasanluMohsen

#پردیس💢 سرمایه گذاری پردیس 💢منتظر ورود نقدینگی در سهم هستیم@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0