حامیان بورس ایران
1399/10/07
23:38
✅ #وساپا 🔖سلسله تحلیل بنیادی قسمت اول ۱ اقدامات صورت گرفته پیرامون پرتفوی غیر بورسی ( زیر مجموعه های وساپا ): 🔸عرضه اولیه سمیکو ( زیر مجموعه بزر...

✅ #وساپا🔖سلسله تحلیل بنیادی قسمت اول ۱اقدامات صورت گرفته پیرامون پرتفوی غیر بورسی ( زیر مجموعه های وساپا ):🔸عرضه اولیه سمیکو ( زیر مجموعه بزرگ و ارزشمند وساپا) در بورس تا پایان سال ۹۹🔸افزایش سرمایه انرژی گستر ساینا جهت آماده سازی برای پذیر در بورس🔸افزایش سرمایه رویال صدف کیش جهت آماده سازی برای پذیر در بورس🔸افزایش درصد مالکیتی وساپا در کارگزاری سپهر باستان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصدانتهای خبر

0
0