کدال۳۶۰
1401/03/28
15:35
#خمهر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مهرکام پارس #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/22 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 4,...

#خمهر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مهرکام پارس #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۴,۷۴۷,۷۱۹ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۹۷🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۹۷۱,۸۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۵:۳۵:۱۰ (۸۹۶۴۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0