نوآوران امین
1400/03/03
08:49
جنرال مکانیک (#رنیک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️ درآمد شناسایی شده...

جنرال مکانیک (#رنیک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، ۰ درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۴۰۲,۵۰۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱,۳۳۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۲,۸۰۵,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0