بورس۲۴
1401/04/01
20:06
عملکرد ۱۲ ماهه حسابرسی شده «کلوند»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت کاشی و سرامیک الوند صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

عملکرد 12 ماهه حسابرسی شده «کلوند»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کاشی و سرامیک الوند صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت کاشی و سرامیک الوند در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۲۷۶۲ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۵۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است.


کلوند
انتهای خبر

0
0