بورسینه
1402/08/02
16:27
📌#لابسا گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 🔹طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 معادل 1,745,625 میلیون ریال، از محصولات خود را ب...

📌#لابسا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰🔹طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ معادل ۱,۷۴۵,۶۲۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد رشد داشته است.🔹طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۴۵۷,۱۹۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است.

انتهای خبر

0
0