نوآوران امین
1401/02/27
12:27
توسعه مولد نیروگاهی جهرم(#بجهرم) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 53 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در م...

توسعه مولد نیروگاهی جهرم(#بجهرم)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۷۱۴,۲۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۵,۶۹۶,۵۵۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0