کدال۳۶۰
1400/03/03
19:49
#وگستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ▪️ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در دوره ...

#وگستر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان




▪️ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۴,۹۰۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۸٪ افزایش داشته است.



▪️ «وگستر» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۹۵۹,۸۳۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.




۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۹:۴۹:۵۸ (۷۴۰۶۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0