بورس۲۴
1401/05/05
13:42
ارزش پرتفوی «پترول» به ۱۶۵۶۵ میلیارد تومان رسید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

ارزش پرتفوی «پترول» به 16565 میلیارد تومان رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در تیر ماه از معاملات خود سودی کسب نکرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۶۵۶۵ میلیارد تومان رسید و ۹۰۹ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


پترول
انتهای خبر

0
0