نوآوران امین
1402/07/30
20:58
کاشی و سرامیک حافظ(#کحافظ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 62 درصدی درآمدهای...

کاشی و سرامیک حافظ(#کحافظ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۰۱۵,۹۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۸,۱۴۸,۴۳۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۶۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0