کدال۳۶۰
1399/08/25
12:50
#داوه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت داروسازی آوه سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 59,002 م...

#داوه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت داروسازی آوه سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۵۹,۰۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶٪ افزایش داشته است.▪️«داوه» با سرمایه ثبت شده ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۳۵,۷۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۲:۵۰:۰۴ (۶۹۱۷۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0