اتاق فکر بورسی
1399/08/26
11:21
#شپاکسا احتمال تشکیل کف دوقلو قرارگیری روی فیبوی 78 درصد واگرایی hd +

#شپاکسا


احتمال تشکیل کف دوقلو


قرارگیری روی فیبوی ۷۸ درصد


واگرایی hd +انتهای خبر

0
0