کدال۳۶۰
1400/03/04
14:25
#غدشت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت دشت مرغاب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 260,716 میلیون ریال از مح...

#غدشت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت دشت مرغاب طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۲۶۰,۷۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸٪ کاهش داشته است.▪️«غدشت» با سرمایه ثبت شده ۵۳,۴۵۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۴,۸۴۷,۸۸۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۴:۲۵:۱۹ (۷۵۰۷۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0