کدال۳۶۰
1400/07/20
13:39
#بایکا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دلایل تجدید #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده 1399- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/09/30 شر...

#بایکا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دلایل تجدید #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت کارخانجات کابل سازی ایرانشرح رویداد:


دلایل تجدید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ و موارد مرتبط با مجمع به شرح نامه پیوست تقدیم می گردد .
۱۴۰۰-۰۷-۲۰ ۱۳:۳۹:۵۰ (۸۰۴۹۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0