کدال۳۶۰
1400/03/04
09:29
#زقیام_ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کشت و دام قیام اصفهان ▪️ شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره 12 م...

#زقیام_


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کشت و دام قیام اصفهان▪️ شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۸۹۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «زقیام » با سرمایه ثبت شده ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۲۸,۳۴۸ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۰۹:۳۰:۲۰ (۷۵۰۵۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0