بورس۲۴
1401/04/01
18:35
فروش ۹ ماهه «کسرام» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام در مدت ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۳۸ میلیارد تومان بود.

فروش 9 ماهه «کسرام» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام در مدت ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۳۸ میلیارد تومان بود.

کسرامکسرام
انتهای خبر

0
0