کارگزاری آبان
1400/03/02
09:19
📊#چفیبر اطلاعیه 1400/03/02 *تولید فیبر ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

📊#چفیبر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*تولید فیبر ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0