بتاسهم
1401/02/10
10:33
#شکام در فروردین با فروش 861 میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه قبل این عدد 483 میلیارد ریال بود

#شکام در فروردین با فروش ۸۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است . مدت مشابه قبل این عدد ۴۸۳ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0