کدال۳۶۰
1401/02/26
10:14
#زملارد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت کشاورزی و دامپر...

#زملارد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۴۰۱-۰۲-۲۶ ۱۰:۱۴:۴۷ (۸۸۱۸۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0