همفکران
1400/03/03
17:00
#کدال #شفاف_سازی #غدشت 📌نتيجه نهايي دعوي عليه شركت موضوع دعوي عليه شركت: تعیین بدهی شرکت بابت پرونده حفاری شمال مطابق رأی شعبه 51 دادگاه تجدید...

#کدال


#شفاف_سازی


#غدشت📌نتیجه نهایی دعوی علیه شرکتموضوع دعوی علیه شرکت: تعیین بدهی شرکت بابت پرونده حفاری شمالمطابق رای شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر ، حکم به رد دعوای شرکت دشت مرغاب صادر گردید و بنابراین طلب شرکت حفاری شمال از این شرکت مطابق مفاد اجراییه به میزان ۱.۱۱۱/۲ میلیارد ریال (۲۷/۶ میلیارد ریال بابت اصل بدهی و ۱.۰۸۳/۶ میلیارد ریال بابت وجه التزام (محاسبه وجه التزام تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵)) می باشد.انتهای خبر

0
0