کانال کدال
1400/07/21
22:24
📊 نماد : داراب 📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🏭 شرکت: پتروشیمی داراب 🖌 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشا...

📊 نماد : داراب📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🏭 شرکت: پتروشیمی داراب🖌 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حراج حق تقدم های استفاده نشده به استحضار می رساند فرایند حراج حق تقدم های استفاده نشده موضوع افزایش سرمایه شرکت از ۱.۵۰۰ میلیارد ریال به ۳.۴۸۶ میلیارد ریال در سال ۹۶ نظر به آنکه حراج حق تقدم استفاده نشده نیازمند تامین منابع مالی توسط متعهد اصلی می باشد و تا سال جاری برنامه موفقیت آمیزی جهت تامین منابع اجرا نشده بود حراج حق تقدم های مذکور انجام نشده است لکن مذاکراتی در سال ۱۴۰۰در این خصوص انجام گردیده است که مابع مورد نیاز یکی دیگر از شرکت های گروه را تامین نمود ادامه اجرا منوط به ثبت افزایش سرمایه در آن شرکت جهت تامین منابع مالی خواهد بود


بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#داراب #شفاف_سازی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0