بورس۲۴
1400/11/06
09:19
اعلام ریز املاک «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران جزئیات املاک و زمین های خود را منتشر نمود.

اعلام ریز املاک «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران جزئیات املاک و زمین های خود را منتشر نمود.

ف
انتهای خبر

0
0